Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
VALP
P—
Valproat;stofk (µmol/L)  
Labka/SP:
P—
Valproat (µmol/L) (version 3)  
Bestillingskode i SP:
NPU03735
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen
Laboratorium: Rigshospitalet Glostrup, Afdeling for Klinisk Biokemi, Glostrup
Analysegruppe/Ansvarlig:GLO Lab E
Dato for seneste revision - Initialer : 30/04/2020 - ER
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU03735 P—Valproat; stofk. = ? µmol/L
Synonymer:Deprakine, Delepsine og Orfiril
Beskrivelse:

Vitros 4600 FS Ortho Clinical Diagnostics (OCD)
Topunkts-rate Mikro-Tip test
Se gældende datablad

Indikation:

Kontrol af behandling/udredning af intosikation

Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:
CE-mærket analyseopsætning:
Analyse- og måleprincip:
Metrologisk sporbarhed:
Måleområde (total):
Prøvemateriale:Serum
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):

rød4S (rød+sort 4 mL)

Alternativ:
rød6S (rød+sort 6 mL)

Prøvemængde:4 mL blod
Minimumsmængde: 1 mL serum
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Bringes til klinisk Biokemisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagningen.
Holdbar på centrifugeret glas/afpipetteret prøvemateriale:

1 dag ved 18-28 °C
14 dage ved 2-8 °C
14 dage ved -18 °C
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):200- 650(Terap.)
Ringegrænser:>1000 µmol/L
Svarafgivelse:69 – 4160 µmol/L
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Rutine: Samme dag
Kalibrator:
Reagens:
Ekstern kvalitetskontrol:
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
 
Kontrolniveauer:  
CVmax (inkl. evt. instr.spred.):  
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):  
Pris (kr.) (2022)73
Gyldig fra:23/07/2019
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup