Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
LEVE
P—
Levetiracetam; stofk. (µmol/L)  
Labka/SP:
P—
Levetiracetam (µmol/L) (version 4)  
Bestillingskode i SP:
NPU18848
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen
Laboratorium: Rigshospitalet Glostrup, Afdeling for Klinisk Biokemi, Glostrup
Analysegruppe/Ansvarlig:GLO Farm
Dato for seneste revision - Initialer : 16/06/2022 - EH
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU18848 P—Levetiracetam; stofk. = ? µmol/L
Synonymer:Keppra
Beskrivelse:

HPLC
Se gældende datablad

Indikation:

Terapikontrol. Mistanke om forgiftning.

Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:
CE-mærket analyseopsætning:
Analyse- og måleprincip:
Metrologisk sporbarhed:
Måleområde (total):
Prøvemateriale:Serum
Alternativt prøvemateriale:Li-heparinplasma, EDTA-plasma
Prøvetagningsrør (Labka):

Der må ikke anvendes gelrør


rød4S - 4 mL glas med rød prop og sort ring (tørglas u/gel) / rød6S - 6 mL glas med rød prop og sort ring (tørglas u/gel)

Alternativ:
grøn4S - 4 mL glas med grøn prop og sort ring (Li-Hep u/gel)
lilla4S- 4 mL glas med lilla pop og sort ring (EDTA)

Prøvemængde:300 µL serum / plasma
Præanalytisk (prøve):Prøven skal centrifugeres ved 2000 g i 10 minutter
Præanalytisk (patient):Ved terapikontrol skal patienten være i steady state og medicinfastende i mindst 12 timer.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Før centrifugering er prøven holdbar i 24 timer ved 15-25 grader.
Efter centrifugering 1 måned på 2-8 grader.
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):Terapeutisk interval: 20-140 µmol/L.
Ringegrænser:>250 µmol/L
Svarafgivelse:10-700 µmol/L
Analyseringshyppighed:Alle hverdage
Svartid:Op til 4 dage
Kalibrator:
Reagens:
Ekstern kvalitetskontrol:
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
 
Kontrolniveauer:  
CVmax (inkl. evt. instr.spred.):  
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):  
Henvisning:

Sektion for Farmakologi og Specialanalyser, tlf: 38632423

Pris (kr.) (2022)474
Gyldig fra:23/07/2019
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup