Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
AMMONIUM
P—
Ammonium; stofk. (µmol/L)  
Labka/SP:
P—
Ammonium (µmol/L) (version 4)  
Bestillingskode i SP:
NPU03928
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Almen Biokemi (Cobas)
Dato for seneste revision - Initialer : 27/10/2022 - DMa
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU03928 P—Ammonium; stofk. = ? µmol/L
Synonymer:NH4+
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Enzymatisk bestemmelse - absorptionsfotometri
Metrologisk sporbarhed:Primært referencemateriale ACS kvalitet (American Chemical Society)
Udstyr:Cobas 8000, c502 modul
Måleområde (total):10 - 2000 µmol/L
Standard analyse-måleområde (udstyr):10 - 1000 µmol/L
Måleområde (fortynding udstyr):10 - 2000 µmol/L
Måleområde (opkoncentrering udstyr):Nej
Prøvemateriale:EDTA-plasma
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):lilla2H (lilla 2 mL)
lilla mi (500 µL)
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
Voksne og børn: 300 µL fuldblod ~ 150 µL plasma. Spædbørn: 400 µL fuldblod ~ 150 µL plasma. På 1 mL plasma kan der udføres ca 20 test på Cobas
Præanalytisk (prøve):Bringes i isvand til KB 3-01-1 inden 30 min. Afleveres direkte til personale på KB3011. Prøven kølecentrifugeres (10 min 2000g) senest 30 minutter efter prøvetagning. Skal analyseres inden 1 time.
Præanalytisk (patient):Patienten bør ikke have røget inden prøvetagningen.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Separeret hæmolysefrit plasma: Prøve holdbarhed op til 30 minutter ved stuetemp., 2 timer ved 2-8°C eller 3 dage ved -20°C. 4 uger ved (-60°C) - (-90°C). Tåler forsendelse i frossen tilstand.
Må sendes med rørpost:Nej
Referenceinterval (Labka):0-8dg.: 32-192 µmol/L
8-15dg.: 34-102 µmol/L
15-31dg.: 21-50 µmol/L
31 dg-125år: 11-32 µmol/L
Ringegrænser:Hæmolyse
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Akut: < 1 time
Kalibrator:Cobas, Ammonia/Ethanol/CO2 Calibrator Kat. 20751995 190
Reagens:Cobas, NH3L2 Ammonia Kat. 07229593 190
Ekstern kvalitetskontrol:AMMONIUM (Labquality)
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Liquichek Ethanol/ammonia Control Bio-Rad Bovin serum m. tilsætning. Level 1. Kat 544  Liquichek Ethanol/ammonia Control Bio-Rad Bovin serum m. tilsætning. Level 2. Kat 545 
Kontrolniveauer: Ca. 40 µmol/L  Ca. 104 µmol/L 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 10%  5% 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 21%  12% 
Haste/Akut bestilling:Ja
Kommentar (ved rekvirering):Prøven kan kun rekvireres som akut af hensyn til prøveholdbarhed.
Kommentar:Proppen aftages umiddelbart inden analysering. Prøven sættes som eneste prøve i et rack. Analyseres inden 60 min efter prøvetagning.
I-index jvnf. KB2021_2044
Interferens:Ingen interferens ved:
Icterus (bilirubin) I-indeks < 69 mg/dL (1180 µmol/L)
Hæmolyse (hæmoglobin) H-indeks < 100 mg/dL (62 µmol/L)
Lipæmi L-indeks < 700 mg/dL
Ifølge leverandøren er der interferens fra Cefoxitin, der giver kunstigt høje ammoniakresultater ved terapeutiske koncentrationer. Sulfasalazin kan føre til falsk lave resultater og Temozolomid kan føre til fejlagtige høje resultater i terapeutiske koncentrationer. Alle tre medikamenter anvendes på RH ifølge Region Hovedstadens Apotek. Klinikerne vil blive informeret om interferens via metodelisten.
Pris (kr.) (2022)115
Gyldig fra:24/10/2019
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup