Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
LUPUS
P—
Lupus antikoagulans; arb.k.  
Labka/SP:
P—
Lupus antikoagulans  
Bestillingskode i SP:
NPU02616
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Klinisk biokemisk afdeling, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:1: Koagulation
Dato for seneste revision - Initialer : 17/06/2020 - ViO
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU02616 P—Lupus antikoagulans; arb.k.(proc.) = ?
Beskrivelse:En kombination af screen, mix og confirm analyser baseret på hhv. dRVVT og APTT.
Akkrediteret analyse:DANAK     
Metodeopsætning:Egen
CE-mærket analyseopsætning:Nej
Analyse- og måleprincip: Koagulation, induceret - turbidimetri
Metrologisk sporbarhed:
Udstyr:ACL TOP 500
Måleområde (total):Ikke relevant
Standard analyse-måleområde (udstyr):Ikke relevant
Måleområde (fortynding udstyr):Ikke relevant
Yderligere fortynding:Ikke relevant
Prøvemateriale:Dobbeltcentrifugeret citratplasma
Alternativt prøvemateriale:Intet
Prøvetagningsrør (Labka):3 stk. blå3,5S
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
Voksne og børn: 3 stk. 9NC Natriumcitrat 3,2% rør, fyldt til mærket ~ min. 3 mL plasma. Spædbørn: 3 stk. 2 mL 9NC Natriumcitrat 3,2% rør, fyldt til mærket ~ 1500 µL plasma.
Præanalytisk (prøve):Bringes i isvand til KB 3-01-1 inden 1 time. Centrifugeres straks, 3500 g i 15 min ved 4°C. Øverste 2/3 af plasmasøljen afpipetteres til samme polyetylenrør. Centrifuger igen, 3500 g i 15 min ved 4°C. 2/3 af plasmasøljen fordeles i 3 cryorør
Opbevaring:Holdbarhed: 4 timer ved 4 °C, 1 mdr. ved -20 °C , 1 år ved -80 °C. Forsendelse: Afpipeteret og frosset (på tøris).
Må sendes med rørpost:Nej
Referenceinterval (Labka):0
Analyseringshyppighed:Rutine: 2 gange ugentlig på hverdage.
Svartid:Rutine: 1 - 5 døgn.
Kalibrator:Ingen kalibrering.
Reagens:IL Hemosil dRVVT Screen, IL Hemosil dRVVT Confirm, IL Hemosil APTT-SP liquid (ILS).
Ekstern kvalitetskontrol:ECAT Foundation samt UK NEQAS, LUPUS antikoagulans
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
CryoCheck® Normal, CoaChrom Diagnostica, Citratplasma  CryoCheck® Normal, CoaChrom Diagnostica, Citratplasma CryoCheck® Lupus Positiv Control, CoaChrom Diagnostica, Citratplasma CryoCheck® Lupus Positiv Control, CoaChrom Diagnostica, Citratplasma 
Kontrolniveauer: dRVVT screen: ca. 30 s  dRVVT confirm: ca. 30 s dRVVTscreen: ca. 80 s dRVVT confirm: ca. 35 s 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 10%  10% 10% 10% 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):      
Haste/Akut bestilling:Nej
Kommentar:Ingen Kontrolprøver med Lupus antikoagulans, men kontrol af de analyser, som indgår i lupus antikoagulans udredningen.
Ekstern Pris (kr.) (2021)377
Intern Pris (kr.) (2021)314
Gyldig fra:18/11/2019
Gyldig til:
 Dokumenter (Kan kun åbnes i Klinisk biokemisk afdeling, Rigshospitalet)  
Type Navn Dato Aktiv 
Betjeningsvejledninger (udgået udstyr) ACL TOP 500/550 25/05/2018 
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup