Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
PSEUAERU
Pseudomonas aeruginosa antistof; ELISA  
Labka/SP:
P—
Pseudomonas aeruginosa-antistof; arb.stofk.(proc.) (version 1)  
Bestillingskode i SP:
NPU08144
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Mikrobiologi
Analysegruppe/Ansvarlig:Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, afsnit 9301
Seneste gennemgang - Initialer : 06/05/2020 - CTHR0002
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU08144 P—Pseudomonas aeruginosa-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
Synonymer:Antistoffer, pseudomonas aeruginosa, ELISA, CF, PCD patienter, Cystisk fibrose, primær cilie dyskinesi.
Beskrivelse:
Indikation:

Påvisning af Pseudomonas aeruginosa bakterieinfektion hos patienter med cystisk fibrose.


Patientgrupper hvor der er indikation for denne analyse: CF-patienter, PCD-patienter og patienter med andre kroniske lungesygdomme.

Akkrediteret analyse:Nej
Analyse- og måleprincip:
Prøvemateriale:Fuldblod/Serum
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):

Gold prop 3,5 mL med gel, uden tilsætning.

Prøvemængde:3,5 mL fuldblod
Præanalytisk (patient):Ingen
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Opbevares på køl. Sendes ved stuetemperatur
Må sendes med rørpost:Ja
Svarafgivelse:Sundhedsplatformen og MiBa
Svartid:Mellem 1 og 2 uger
Haste/Akut bestilling:Kan ikke bestilles akut
Web-side: http://https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/diagnostisk/klinisk-mikrobiologisk-afdeling/for_fagfolk/sider/faglige-vejledninger.aspx
Gyldig fra:01/01/2020
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup