Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
PEPTIDYL
P—
Peptidyldipeptidase A;kat.k (U/L)  
Labka/SP:
P—
ACE (Peptidyldipeptidase A) (U/L) (version 7)  
Bestillingskode i SP:
NPU29069
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen
Laboratorium: Rigshospitalet Glostrup, Afdeling for Klinisk Biokemi, Glostrup
Analysegruppe/Ansvarlig:GLO Lab E
Dato for seneste revision - Initialer : 05/05/2020 - MR
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU29069 P—Peptidyldipeptidase A; kat.k.(37 °C; proc.) = ? U/L
Beskrivelse:

Vitros 4600 Ortho Clinical Diagnostics (OCD)
Kolorimetrisk metode
Se gældende datablad

Indikation:

Diagnostik og kontrol af sarkoidose

Akkrediteret analyse:Nej
Metodeopsætning:
CE-mærket analyseopsætning:
Analyse- og måleprincip:
Metrologisk sporbarhed:
Måleområde (total):
Prøvemateriale:Serum
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):

rød4S (rød+sort 4 mL)

Alternativ:
rød6S (rød+sort 6 mL)

Prøvemængde:4 mL blod
Minimumsmængde: 1 mL serum
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Bringes til klinisk Biokemisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagningen.
Holdbar på centrifugeret glas/afpipetteret prøvemateriale:

3 timer ved 18-28 °C
30 dage ved 2-8 °C
6 mdr ved -18 °C
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):Alle 0-13 år: <150 U/l
Alle 14-110 år: <115 U/l.
Svarafgivelse:20-300 U/L
Analyseringshyppighed:Hverdage
Svartid:Rutine: Samme dag
Kalibrator:
Reagens:
Ekstern kvalitetskontrol:
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
 
Kontrolniveauer:  
CVmax (inkl. evt. instr.spred.):  
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):  
Pris (kr.) (2022)187
Gyldig fra:05/05/2020
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup