Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
DOSULEP
P—
Dosulepin+metabolit;(gruppe)  
Labka/SP:
P—
Dosulepin+metabolitter;(gruppe) (version 2)  
Bestillingskode i SP:
NPU27567
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen
Laboratorium: Rigshospitalet Glostrup, Afdeling for Klinisk Biokemi, Glostrup
Analysegruppe/Ansvarlig:GLO FOS
Dato for seneste revision - Initialer : 24/05/2022 - EH
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU27567 P—Dosulepin+metabolit; stofk.(liste; proc.)
Synonymer:Prothiaden
Beskrivelse:Analysen besvares på flg. iupackoder:
NPU27553 P-Dosulepin
NPU27554 P-Northiaden
NPU27555 P-Dosulepin+Northiaden
Indikation:

Se gældende datablad

Akkrediteret analyse:
Metodeopsætning:
CE-mærket analyseopsætning:
Analyse- og måleprincip:
Metrologisk sporbarhed:
Måleområde (total):
Prøvemateriale:Serum, prøvetagningsglas uden gel
Alternativt prøvemateriale:Heparinplasma, EDTA-plasma
Prøvetagningsrør (Labka):

Der må ikke benyttes gelglas
1 stk. rød9S / 2 stk. rød6S / 3 stk. rød 4S


Alternativ:
3 stk. grøn 4S
3 stk. lilla 4S

Prøvemængde:Der skal anvendes 3 mL serum/plasma til analysen
Præanalytisk (patient):Ved terapikontrol skal patienten være i steady state og medicinfastende i mindst 12 timer
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval:125-700 nmol/L gældende for:
NPU27555 P-Dosulepin+Northiaden
Ringegrænser:>700 nmol/L (NPU27555 P-Dosulepin+Northiaden)
Svarafgivelse:20-3000 nmol/L gældende for:
NPU27553 P-Dosulepin
NPU27554 P-Northiaden
Analyseringshyppighed:2 x ugentlig
Svartid:Op til 6 dage
Kalibrator:
Reagens:
Ekstern kvalitetskontrol:
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
 
Kontrolniveauer:  
CVmax (inkl. evt. instr.spred.):  
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):  
Henvisning:

Sektion for Farmakologi og Specialanalyser, tlf: 38632423

Ekstern Pris (kr.) (2021)577
Intern Pris (kr.) (2021)481
Gyldig fra:07/05/2020
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup