Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
ADAM13
P—
ADAMTS13-protein; arb.stofk.(IS 12/252; enz.; proc.) (kIU/L)  
Labka/SP:
P—
ADAMTS13 protein (kIU/L) (version 4)  
Bestillingskode i SP:
NPU59213
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:1: Koagulation
Dato for seneste revision - Initialer : 08/03/2021 - ViO
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU59213 P—ADAMTS13-protein; arb.stofk.(IS 12/252; enz.; proc.) = ? × 10³ IU/L
Akkrediteret analyse:Nej
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Chemiluminescent Immunoassay
Metrologisk sporbarhed:
Udstyr:BIO-FLASH
Måleområde (total):0,01 – 1,50 kIU/L
Standard analyse-måleområde (udstyr):0,01 – 1,50 kIU/L
Måleområde (fortynding udstyr):Nej
Måleområde (opkoncentrering udstyr):Nej
Yderligere fortynding:Nej
Prøvemateriale:Citratplasma
Alternativt prøvemateriale:Intet
Prøvetagningsrør (Labka):Blå3,5S, Blå2H
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
Voksne og børn: 9NC Natriumcitrat 3,2% rør, fyldt til mærket ~ min. 1 mL plasma.
Præanalytisk (prøve):Bringes til KB 3-01-1 inden 2 timer.
Forsendelse: Ekspres eller som frosset plasma.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Holdbarhed: 2 år ved -80 °C. Forsendelse: afpipetteret og frosset (på tøris).
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):0,61-1,31 kIU/L
Svarafgivelse:Svartid indenfor 24 timer på hverdage.
Analyseringshyppighed:Udføres efter behov
Svartid:Svartid indenfor 24 timer på hverdage.
Kalibrator:Kalibratorer indeholdt i HemosIL®AcuStar ADAMTS13 Activity kit
Reagens:HemosIL®AcuStar ADAMTS13 Activity
Ekstern kvalitetskontrol:ECAT Foundation
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
HemosIL® AcuStar Low VWFcontrol, ILS, Citratplasma  HemosIL® AcuStar Normal VWF Control, ILS, Citratplasma 
Kontrolniveauer: ca. 0,30 kIU/L  ca. 0,90 kIU/L 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 13%  12% 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 26,4%  24,4% 
Haste/Akut bestilling:Kan kun rekvireres efter aftale med vagthavende læge (3545-1397).
Kommentar (ved rekvirering):Kan kun rekvireres efter aftale med vagthavende læge (3545-1397).
Interferens:Der ses ikke interferens ved:
LMW Heparin < 2,0 kIU/L
Ufrak. Heparin < 2,0 kIU/L
HAMA (human anti-mus antistof) < 1 µg/mL
VWF < 2,0 kIU/L
Derudover kan tilstedeværelse af Rheumafaktor bevirke en underestimering af ADAMTS13 aktivitet.
Pris (kr.) (2023)5115
Gyldig fra:01/07/2020
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup