Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
URACIL
P—
Uracil; massek. (µg/L)  
Labka/SP:
P—
Uracil (µg/L) (version 1)  
Bestillingskode i SP:
NPU59314
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: LC-MS/MS
Dato for seneste revision - Initialer : 15/12/2020 - SHH
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU59314 P—Uracil; massek. = ? µg/L
Indikation:Analyse mod reduceret DPD aktivitet før indgift af Fluorouracil
Akkrediteret analyse:DANAK     
Metodeopsætning:Egen
CE-mærket analyseopsætning:Nej
Analyse- og måleprincip: Væskekromatografi (LC) + Massespektrometri (MS) - Massespektrometri (MS)
Metrologisk sporbarhed:Afvejet stof
Udstyr:Waters LC-MS/MS system
Måleområde (total):5 - 200,0 µg/L
Standard analyse-måleområde (udstyr):5 - 200,0 µg/L
Prøvemateriale:EDTA-plasma
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):lilla3S
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
200 µL plasma svarende til ca. 500 µL fuldblod
Præanalytisk (prøve):Prøven tages på is og sendes på is til laboratoriet inden en time. Efter centrifugering på køl afpipetteres plasma umiddelbart og nedfryses til -20°C.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Forsendelse: Afpipetteret og frosset (Må kun fryses én gang).
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):Beslutningsgrænser:
Manglende DPD-aktivitet: ≥ 150 µg/L
Nedsat DPD-aktivitet: > 16 µg/L og <150 µg/L
Svarafgivelse:Svar via Labka
Analyseringshyppighed:Udføres 2 gange ugentligt
Svartid:Op til 1 uge
Kalibrator:Uracil opløst i vandig 3 % BSA opløsning
Reagens:
Ekstern kvalitetskontrol:Uracil (ASQUALAB, Frankrig)
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Plasmapool (DEKS)  Plasmapool (DEKS)+ tilsat uracil 
Kontrolniveauer: ca 15 µg/L  ca 110 µg/L 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 8 %  6 % 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 20 %  17 % 
Haste/Akut bestilling:Nej
Ekstern Pris (kr.) (2021)301
Intern Pris (kr.) (2021)361
Gyldig fra:01/02/2021
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup