Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
PHENY
P—
Phenytoin; stofk. (µmol/L)  
Labka/SP:
P—
Phenytoin (µmol/L) (version 3)  
Bestillingskode i SP:
NPU03085
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Almen Biokemi (Cobas)
Dato for seneste revision - Initialer : 16/09/2022 - DMa
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU03085 P—Phenytoin; stofk. = ? µmol/L
Synonymer:Fenytoin, Difhydan, Dilantin
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Kinetisk interaktion af mikropartikler (KIMS)
Metrologisk sporbarhed:USP referencestandarder
Udstyr:Cobas 8000, c502 modul
Måleområde (total):3-317 µmol/L
Standard analyse-måleområde (udstyr):3-158 µmol/L
Yderligere fortynding:Fortynd manuelt prøver over standardmåleområdet 1 + 1 med Preciset TDM I diluent, se kommentar nederst på siden
Prøvemateriale:Serum
Alternativt prøvemateriale:Heparinplasma, EDTA-plasma
Prøvetagningsrør (Labka):

Rød4S (4mL) eller RødS6 (6mL)

Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
Voksne og børn: 300 µL fuldblod ~ 150 µL plasma. Spædbørn: 400 µL fuldblod ~ 150 µL plasma. På 1 mL plasma kan der udføres ca 20 test på Cobas.
Præanalytisk (prøve):Prøven må ikke tages i gelglas.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Holdbarhed efter centrifugering 4 dage ved 15-25 °C eller ved 2-8 °C; 1 måneder ved -20 °C (heparinplasma er ikke egnet til frysning)
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):Terapeutisk interval: 30 - 90 µmol/L
Ringegrænser:>110 µmol/L
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Rutine: Indenfor 1 døgn som oftest 3-4 timer. Fremskyndet: < 3 timer. Akut: < 1 timer.
Kalibrator:Preciset TDM I kalibratorer kat no 03375790 190
Reagens:ONLINE TDM Phenytoin (100 tests) cat no 04490932190
Ekstern kvalitetskontrol:DEKS Drug Monitoring
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
TDM1 Liquichek Therapeutic Drug Monitoring Control level 1 Kat. 725. BioRad  TDM3 Liquichek Therapeutic Drug Monitoring Control level 3 Kat 727. BioRad. 
Kontrolniveauer: ca. 15 µmol/L  ca. 80 µmol/L 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 12 %  10 % 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 27 %  23 % 
Kommentar:Manuel fortynding: Anvend fortyndingsfunktionen i Labka. Fortynd prøven i
Preciset TDM I (kat. nr. 03375790190).
Analysen er valideret til Cobas jf. KB2021-2017
Interferens:Ingen interferens ved:
Icterus (bilirubin) I-indeks <50 mg/dL (855 µmol/L)
Hæmolyse (hæmoglobin) H-indeks <1000 mg/dL (621 µmol/L)
Lipæmi L-indeks <800 mg/dL
Pris (kr.) (2022)452
Gyldig fra:14/07/2021
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup