Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
DNAISTH1
 
Labka/SP:
DNA—
4113 ISTHTIER1 (version 1)  
Bestillingskode i SP:
EPC00271
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/LABKA/Rekvisitionsseddel
Rekvisitionsseddel:Link:  Genomisk Medicin, Arvelig sygdom
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Genomisk Medicin
Analysegruppe/Ansvarlig:Genomisk Medicin 4113
Seneste gennemgang - Initialer : 05/10/2023 - JBF
IFCC-IUPAC-kode og navn:EPC00271
Synonymer:ISTH TIER1, Familiær blødningstendens.
Beskrivelse:

Analysen udføres som helgenomsekventering og kræver skriftligt samtykke:


Klik her for NGC''s samtykkeformular


Nyeste genpanel fra International Society of Thrombosis and Haemostasis (ISTH).


 

Samtykkeerklæring:Link:  NGCs samtykkeformular
Akkrediteret analyse:Nej
Analyse- og måleprincip:
Prøvemateriale:EDTA-stabiliseret blod
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):

2 stk lilla3S EDTA - (1 glas til screen/diagnose og 1 glas til kontrol)

Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
1 ml EDTA pr. prøve
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Opbevaring: Køl eller stuetemp.
Forsendelse: Kan ske med alm. post
Må sendes med rørpost:Ja
Svarafgivelse:Formsvar
Analyseringshyppighed:
Svartid:3-4 uger
Kommentar (ved rekvirering):Analysen kan rekvireres i SP, LABKA eller ved rekvisitionsseddel.

Kontrol til verificering af fund medbestilles automatisk.
Gyldig fra:12/10/2021
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup