Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
IMIPRAMIN
P—
Imipramin+Desipramin; stofk.  
Labka/SP:
P—
Imipramin+metabolit;(gruppe)  
Bestillingskode i SP:
NPU17970
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen
Laboratorium: Rigshospitalet Glostrup, Afdeling for Klinisk Biokemi, Glostrup
Analysegruppe/Ansvarlig:GLO Farm
Dato for seneste revision - Initialer : 18/10/2022 - EH
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU17970 P—Imipramin+metabolit; stofk.(liste; proc.)
Synonymer:Tofranil
Beskrivelse:

Analysen besvares på flg. IUPACkoder:
NPU01858 P-Desipramin
NPU02472 P-Imipramin
NPU08627 P-Imipramin+Desipramin


 

Indikation:

Se gældende datablad 

Akkrediteret analyse:Nej
Metodeopsætning:
CE-mærket analyseopsætning:
Analyse- og måleprincip:
Metrologisk sporbarhed:
Måleområde (total):
Prøvemateriale:Serum, prøvetagningsglas uden gel
Alternativt prøvemateriale:Heparinplasma, EDTA-plasma
Prøvetagningsrør (Labka):

Der må ikke benyttes gelglas


1 stk. rød9S / 2 stk. rød6S / 3 stk. rød 4S


Alternativ:

3 stk. grøn 4S
3 stk. lilla 4S

Prøvemængde:Der skal anvendes 3 mL serum/plasma til analysen
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Efter centrifugering og afpipetering er prøven holdbar 14 dage ved 2 - 8 °C
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval:500 – 1200 nmol/L gældende for: NPU08627 P-Imipramin+Desipramin
Ringegrænser:>1200 nmol/L (NPU08627 P-Imipramin+Desipramin)
Svarafgivelse:20 - 5000 nmol/L gældende for:
NPU01858 P-Desipramin
NPU02472 P-Imipramin
Analyseringshyppighed:2 x ugentlig, dagen er variabel. Analysering forgår over 24 timer
Svartid:Op til 6 dage
Kalibrator:
Reagens:
Ekstern kvalitetskontrol:
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
 
Kontrolniveauer:  
CVmax (inkl. evt. instr.spred.):  
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):  
Kommentar (ved rekvirering):Anvendes kun til terapistyring.

Analysen besvares på følgende NPU koder:
NPU01858 P-Desipramin
NPU02472 P-Imipramin
NPU08627 P-Imipramin + Desipramin
Henvisning:

Sektion for Farmakologi og Specialanalyser, tlf: 38632423

Pris (kr.) (2022)4266
Gyldig fra:08/02/2022
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup