Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
AMITRIPT
P—
Amitriptylin+metabolit;(gruppe)  
Labka/SP:
P—
Amitriptylin+metbolit;(gruppe)  
Bestillingskode i SP:
NPU18014
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen
Laboratorium: Rigshospitalet Glostrup, Afdeling for Klinisk Biokemi, Glostrup
Analysegruppe/Ansvarlig:GLO Farm
Dato for seneste revision - Initialer : 24/05/2022 - EH
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU18014 P—Amitriptylin+metabolit; stofk.(liste; proc.)
Synonymer:Elavil, Saroten, Tryptizol
Beskrivelse:

Se gældende datablad

Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:
CE-mærket analyseopsætning:
Analyse- og måleprincip:
Metrologisk sporbarhed:
Måleområde (total):
Prøvemateriale:Serum, prøvetagningsglas uden gel
Alternativt prøvemateriale:Heparinplasma, EDTA-plasma
Prøvetagningsrør (Labka):

Der må ikke benyttes gelglas


1 stk. Rød9S  / 2 stk. rød6S  / 3 stk. rød4S 


Alternativ: 
3 stk. grøn4S / 3 stk. lilla4S

Prøvemængde:Der anvendes 3 mL serum/plasma til analysen
Præanalytisk (patient):Ved terapikontrol skal patienten være i steady state og medicinfastende i mindst 12 timer
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Ved forsendelse centrifugeres prøven og serum/plasma afpipetteres før forsendelse med almindelig post.
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval:400-900 nmol/L (NPU03927 P-Amitriptylin+Nortriptylin)
200-600 nmol/L (NPU02923 P-Nortriptylin)
Ringegrænser:>1200 nmol/L (NPU03927 P-Amitriptylin+Nortriptylin)
> 800 nmol/L (NPU02923 P-Nortriptylin)
Svarafgivelse:20-5000 nmol/L gældende for:
NPU01224 P—Amitriptylin
NPU02923 P—Nortriptylin
Analyseringshyppighed:2 x ugentlig, dagen er variabel. Analysering forgår over 24 timer
Svartid:Op til 6 dage
Kalibrator:
Reagens:
Ekstern kvalitetskontrol:
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
 
Kontrolniveauer:  
CVmax (inkl. evt. instr.spred.):  
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):  
Kommentar (ved rekvirering):Anvendes kun til terapistyring.

Analysen besvares på følgende NPU koder:
NPU01224 P—Amitriptylin
NPU02923 P—Nortriptylin
NPU03927 P—Amitriptylin+Nortriptylin
Henvisning:

Sektion for Farmkologi og Specialanalyser : 38632423

Pris (kr.) (2022)0
Gyldig fra:09/02/2022
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup