Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
NORTRI
P—
Nortriptylin; stofk. (nmol/L)  
Labka/SP:
P—
Nortriptylin (nmol/L) (version 4)  
Bestillingskode i SP:
NPU02923
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen
Laboratorium: Rigshospitalet Glostrup, Afdeling for Klinisk Biokemi, Glostrup
Analysegruppe/Ansvarlig:GLO Farm
Dato for seneste revision - Initialer : 16/06/2022 - EH
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU02923 P—Nortriptylin; stofk. = ? nmol/L
Synonymer:Noritren, Sensival
Beskrivelse:

Se gældende datablad

Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:
CE-mærket analyseopsætning:
Analyse- og måleprincip:
Metrologisk sporbarhed:
Måleområde (total):
Prøvemateriale:Serum, prøvetagningsglas uden gel
Alternativt prøvemateriale:Heparinplasma, EDTA-plasma
Prøvetagningsrør (Labka):

Der må ikke benyttes gelglas


1 stk. Rød9S  / 2 stk. rød6S  / 3 stk. rød4S 


Alternativ: 
3 stk. grøn4S / 3 stk. lilla4S

Prøvemængde:Der anvendes 3 mL serum/plasma til analysen
Præanalytisk (patient):Ved terapikontrol skal patienten være i steady state og medicinfastende i mindst 12 timer
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Ved forsendelse centrifugeres prøven og serum/plasma afpipetteres før forsendelse med almindelig post.
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):200-600 (Terap.)
Ringegrænser:>800 nmol/L
Svarafgivelse:20-5000 nmol/L
Analyseringshyppighed:2 x ugentlig, dagen er variabel. Analysering forgår over 24 timer
Svartid:Op til 6 dage
Kalibrator:
Reagens:
Ekstern kvalitetskontrol:
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
 
Kontrolniveauer:  
CVmax (inkl. evt. instr.spred.):  
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):  
Kommentar (ved rekvirering):Anvendes kun til terapistyring.

Henvisning:

Sektion for Farmkologi og Specialanalyser : 38632423

Pris (kr.) (2022)466
Gyldig fra:09/02/2022
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup