Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
CAI
P—
Calcium-ion frit (pH=7,4) (mmol/L)  
Labka/SP:
P—
Calcium-ion frit (pH=7,4) (mmol/L) (version 2)  
Bestillingskode i SP:
NPU04144
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen
Laboratorium: Rigshospitalet Glostrup, Afdeling for Klinisk Biokemi, Glostrup
Analysegruppe/Ansvarlig:GLO Lab POCT
Seneste gennemgang - Initialer : 22/11/2022 - EH
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU04144 P—Calcium-ion(frit); stofk.(pH = 7,40; proc.) = ? mmol/L
Synonymer:Ioniseret calcium
Beskrivelse:

Udføres på ABL825 FLEX.
Analyseprincip: Potentiometri

Indikation:

Analysen anvendes ved bl.a. mistanke om parathyreoideasygdom, svær dysproteinæmi, abnorme syre-base-forhold og verifikation af hypo- eller hypercalcæmi.

Akkrediteret analyse:Nej
Analyse- og måleprincip:
Prøvemateriale:Serum m. gel
Alternativt prøvemateriale:Serum
Prøvetagningsrør (Labka):

Gold3,5


 

Prøvemængde:Min. volumen: 250 µL afpipetteret serum
Præanalytisk (prøve):Prøven skal centrifugeres inden for 4 timer efter prøvetagningen ved 2200 g i 10 minutter
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Bringes til Afdeling for Klinisk Biokemi umiddelbart efter prøvetagningen
Holdbarhed:
18 – 28 °C 4 timer
2 – 8 °C 1 døgn (efter centrifugering)
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):Gravide ved termin: 1,11-1,27 mmol/L
0-2dg.: 1,17-1,37 mmol/L
>2-4dg.: 1,19-1,47 mmol/L
>4-6dg.: 1,24-1,52 mmol/L
>6 dg. 1,18-1,32mmol/L
Ringegrænser:< 0,95 mmol/L
> 1,60 mmol/L
Svarafgivelse:0,51-2,20 mmol/L
Svartid:Akutte prøver: < 60 min. fra modtagelsen i KBA
Fremskyndet prøver:Hurtigst muligt dog < 2 timer fra modtagelsen i KBA
Rutine: Samme dag
Kommentar (ved rekvirering):Analysen kan bestilles i tilfælde af nødprocedure via nødblanket
Henvisning:

Afdeling for Klinisk Biokemi, Rigshospitalet Glostrup. Tlf. 3863 2476

Yderligere information om afdelingens ydelser: 
https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/diagnostisk/klinisk-biokemi/for-fagfolk/Documents/glo-klinisk-biokemisk-afdelings-ydelser.pdf

Pris (kr.) (2022)26
Gyldig fra:22/11/2022
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup