Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
 Metodeliste
Søgeord Hospital   
Status Udført af laboratorium   
Labka Kode Kode(SP) Rekvireringsnavn(SP) Enhed ReferenceInterval / kliniske beslutningsgrænser Måleområder
ADAM13 NPU59213 ADAMTS13 protein;P kIU/L 0,61-1,31 kIU/L
Måleområde (total):0,01 – 1,50 kIU/L
Std måleområde (udstyr):0,01 – 1,50 kIU/L
Måleomr. (fortynd. udstyr):Nej
Yderl. fortynding:Nej
17HYPRO NPU02460 17-Hydroxyprogesteron;P nmol/L Børn født præmaturt: <30 nmol/L.
Børn født til termin, 1. leve måned: <19 nmol/L.
Børn 6 måneder - 13 år (pubertet): <4 nmol/L.
Kvinder i follikulærfasen: <3 nmol/L.
Kvinder i lutealfasen: <10 nmol/L.
Kvinder efter menopause: < 2 nmol/L.
Mænd 14-125 år: <8 nmol/L.
Måleområde (total):0,5 - 75 nmol/L
Std måleområde (udstyr):0,5 - 75 nmol/L
Måleomr. (fortynd. udstyr):Nej
Yderl. fortynding:Nej
17HYPROG NPU21624 17-OH-progesteronsekr.gruppe;Binyrebark
17hyco0 NPU04977 17-Hydroxyprogesteron (0 min);P nmol/L
17hyco60 NPU21623 17-Hydroxyprogesteron (60 min);P nmol/L
DNAISTH1 EPC00271 4113 ISTHTIER1;DNA
DNAOC EPC00164 4113 Ovariecancer-rare;DNA
PEPTIDYL NPU29069 ACE (Peptidyldipeptidase A);P U/L Alle 0-13 år: <150 U/l
Alle 14-110 år: <115 U/l.
ADAM13AB NPU26850 ADAMTS13-antistof;P arb.enh./L <0,40 arb.enh./l
Måleområde (total):0,4 - 2,0 arb.enh./L
Std måleområde (udstyr):Ikke relevant
Måleomr. (fortynd. udstyr):Nej
DNAWGSaHUS EPC00326 aHUS genpanel screening;DNA
DNAAIPD RHB00757 AIP-gen (Kendt familie);DNA(spec.) Intet
ALAT NPU19651 Alanintransaminase [ALAT];P U/L Alle 0 - 1 mdr: 1 - 40 U/L
Alle 1 mdr - 5 år: 5 -45 U/L
K 5-18 år: 8-32 U/L
M 5-9 år: 8-27 U/L
M 9-14 år. 8-37 U/L
M 14-18 år. 8-47 U/L
18 - 125 år K: 10-45 U/L
18 - 125 år M: 10-70 U/L
Måleområde (total):5 - 30 000 U/L
Std måleområde (udstyr):5 - 700 U/L
Måleomr. (fortynd. udstyr):5 - 7000 U/L
ALAT NPU19651 Alanintransaminase [ALAT];P U/L Alle 0 - 1 mdr: 1 - 40 U/L
Alle 1 mdr - 5 år: 5 -45 U/L
K 5-18 år: 8-32 U/L
M 5-9 år: 8-27 U/L
M 9-14 år. 8-37 U/L
M 14-18 år. 8-47 U/L
18 - 125 år K: 10-45 U/L
18 - 125 år M: 10-70 U/L
DUALB NPU19680 Albumin;Pt(U) mg/d 0-10 år : <15
10-125 år: <30
CSVALBP NPU19659 Albumin;Csv/P × 10-3 2,6-13,9 × 10-3
Måleområde (total):1,0 - 300 x 10-³
ASALB NPU19671 Albumin;Asc g/L Intet
Måleområde (total):2 - 500 g/L
Std måleområde (udstyr):2 - 100 g/L
Måleomr. (fortynd. udstyr):2 - 500 g/L
Yderl. fortynding:Nej
LEDALB NPU19675 Albumin;Ledv(spec.) g/L Intet
Måleområde (total):2 - 500 g/L
Std måleområde (udstyr):2 - 100 g/L
Måleomr. (fortynd. udstyr):2 - 500 g/L
Yderl. fortynding:Nej
PKVALB NPU29131 Albumin;Perikardiev g/L Intet
Måleområde (total):2 - 500 g/L
Std måleområde (udstyr):2 - 100 g/L
Måleomr. (fortynd. udstyr):2 - 500 g/L
Yderl. fortynding:Nej
PLVALB NPU19674 Albumin;Plv(spec.) g/L Intet
Måleområde (total):2 - 500 g/L
Std måleområde (udstyr):2 - 100 g/L
Måleomr. (fortynd. udstyr):2 - 500 g/L
Yderl. fortynding:Nej
EPC00044 EPC00044 Albumin (Lokal);U
ALB NPU19673 Albumin;P g/L Alle 0-1 år.: 26-34 g/L
Alle 1-4 år: 34-42 g/L
Alle 4-5 år: 36-48 g/L
K 5-14 år: 39-47 g/L
K 14-18 år: 35-47 g/L
M 5-18 år: 39-50 g/L
Alle 18-40 år: 36-48 g/L
Alle 40-70 år: 36-45 g/L
Alle 70-125 år: 34-45 g/L
Måleomr. (fortynd. udstyr):Nej
CSVALB NPU19664 Albumin;Csv mg/L 100-370 mg/L
Måleområde (total):36 - 29800 mg/L
Std måleområde (udstyr):36 - 4800 mg/L
Måleomr. (fortynd. udstyr):36 - 29800 mg/L
Yderl. fortynding:Nej
ALB NPU19673 Albumin;P g/L Alle 0-1 år.: 26-34 g/L
Alle 1-4 år: 34-42 g/L
Alle 4-5 år: 36-48 g/L
K 5-14 år: 39-47 g/L
K 14-18 år: 35-47 g/L
M 5-18 år: 39-50 g/L
Alle 18-40 år: 36-48 g/L
Alle 40-70 år: 36-45 g/L
Alle 70-125 år: 34-45 g/L
Måleområde (total):2-500 g/L
Std måleområde (udstyr):2 - 100 g/L
Måleomr. (fortynd. udstyr):2 - 500 g/L
Yderl. fortynding:Ingen
DIPEALB NPU19603 Albumin;Dialysev(perit.) mg/L Intet
Måleområde (total):3 - 4400 mg/L
Std måleområde (udstyr):3 - 400 mg/L
Måleomr. (fortynd. udstyr):3 - 4400 mg/L
Yderl. fortynding:Nej
UALB NPU19677 Albumin;U mg/L <20 mg/L
Måleområde (total):3 - 4400 mg/L
Std måleområde (udstyr):3 - 400 mg/L
Måleomr. (fortynd. udstyr):3 - 4400 mg/L
Yderl. fortynding:Nej
UALBCREM NPU19661 Albumin / Kreatinin ratio;U × 10-3 < 30 (Beslut)
DNAALKD RHB00866 ALK-gen (Kendt familie);DNA(spec.) Intet
DNAALK NPU54093 ALK-gen (Ny familie);DNA(spec.)
DNAGENETIK EPC00111 DNA diverse analyse til Molekylærgenetisk 4062;B
AMIK NPU19685 Amikacin;massek.;P mg/L Terapeutisk interval: Dal: < 10 mg/L
Måleområde (total):2-250 mg/L
Std måleområde (udstyr):1,5- 50 mg/L
Måleomr. (fortynd. udstyr):1,5-250 mg/L
Resultater 1 - 30 af 974           Første   Forrige   Næste   Sidste           Vis resultater per side