Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
 Metodeliste
Søgeord Hospital   
Status Udført af laboratorium   
Labka Kode Betegnelse i laboratoriet Analysenavn i Labka
(Ikke fundet) Histologisk undersøgelse af testisbiopsi Histologisk undersøgelse af testisbiopsi Klinik for Vækst & Reproduktion
17OHPGR P-17α-hydroxyprogesteron P-17-alfa-Hydroxyprogesteron (børn RH vækst) Klinik for Vækst & Reproduktion
17hyco0 P-17-Hydroxyprogesteron; stofk. (0 min) P-17-Hydroxyprogesteron (0 min) 2: LC-MS/MS (CC)
17hyco60 P-17-Hydroxyprogesteron; stofk. (60 min) P-17-Hydroxyprogesteron (60 min) 2: LC-MS/MS (CC)
17HYPRO P-17-Hydroxyprogesteron, stofk. (Androgenstatus) P-17-Hydroxyprogesteron 2: LC-MS/MS (CC)
17HYPROG Binyrebark-17-Hydroxyprogesteron-sekretion;stofhast.(liste; corticotropin i.m.) Binyrebark-17-OH-progesteronsekr.gruppe 2: LC-MS/MS (CC)
25D2 P-25-Hydroxyergocalciferol;stofk. P-25-Hydroxy-Vitamin D2 2: LC-MS/MS (CC)
25D3 P-Calcifediol;stofk. P-25-Hydroxy-Vitamin D3 2: LC-MS/MS (CC)
DNAGORLIN DNA(Lkc;B)-Gorlins syndrom. Pakke DNA-4113 Gorlins syndrom-pakke Genomisk Medicin 4113 (MSk)
DNAISTH1 DNA-4113 ISTHTIER1 Genomisk Medicin 4113 (MSk)
DNAOC DNA-4113 Ovariecancer-rare Genomisk Medicin 4113 (MSk)
DNAABCB11 DNA-DNA(spec.)-ABCB11-gen (DNAABCB11) DNA(spec.)-ABCB11-gen Genomisk Medicin 4113 (MSk)
DNAABCB4 DNA-DNA(spec.)-ABCB4-gen (DNAABCB4) DNA(spec.)-ABCB4-gen Genomisk Medicin 4113 (MSk)
DNAACD DNA-DNA(spec.)-ACD-gen (DNAACD) DNA(spec.)-ACD-gen Genomisk Medicin 4113 (MSk)
PEPTIDYL P-Peptidyldipeptidase A;kat.k P-ACE (Peptidyldipeptidase A) GLO Lab E (MRNI)
ADAM13 P-ADAMTS13-protein; arb.stofk.(IS 12/252; enz.; proc.) P-ADAMTS13 protein 1: Koagulation (ViO)
ADAM13AB P-ADAMTS13-antistof; arb.stofk. P-ADAMTS13-antistof 1: Koagulation (ViO)
DNAATRIE DNA(spec.)-Atrieflimren Syndrom; sekv.var. (ATRIE) DNA-AF-gen gruppe 3: Kardiovaskulær genetik (MRef)
DNAWGSaHUS DNA-aHUS genpanel screening Genomisk Medicin 4113 (MSk)
DNAAIPD DNA-AIP-gen DNA(spec.)-AIP-gen (Kendt familie) Genomisk Medicin 4113 (MSk)
DNAAIP DNA-DNA(spec.)-AIP-gen (Ny familie) (DNAAIP) DNA(spec.)-AIP-gen (Ny familie) Genomisk Medicin 4113 (MSk)
ALAT P-Alanintransaminase; kat.k.(IFCC 2002) P-Alanintransaminase [ALAT] 2: Almen Biokemi (Cobas) (DMa)
ALAT P-Alanintransaminase; kat.k.(IFCC 2002) P-Alanintransaminase [ALAT] GLO Lab E (MRNI)
EPC00044 U-Albumin (Lokal) U-Albumin (Lokal) 2: Almen Biokemi (Cobas) (DMa)
UALBCREM U-Albumin/Creatininium; masseratio U-Albumin / Kreatinin ratio 2: Almen Biokemi (Cobas) (DMa)
ASALB Asc-Albumin; massek. Asc-Albumin 2: Almen Biokemi (Cobas) (DMa)
CSVALB Csv-Albumin; massek. Csv-Albumin 2: Almen Biokemi (Cobas) (DMa)
CSVALBP CSV-Albumin; rel. massek.(Csv/P) Csv/P-Albumin 2: Almen Biokemi (Cobas) (DMa)
DIPEALB Dialysev.-Albumin; massek. Dialysev(perit.)-Albumin 2: Almen Biokemi (Cobas) (DMa)
LEDALB Ledv.-Albumin; massek. Ledv(spec.)-Albumin 2: Almen Biokemi (Cobas) (DMa)
Resultater 1 - 30 af 974           Første   Forrige   Næste   Sidste           Vis resultater per side